Behandeloverzicht Psycholoog Almere


Je kan bij Psycholoog Almere terecht voor psychologische hulp en therapie bij een groot aantal klachten en problemen. Onderstaand vind je een overzicht van de meestvoorkomende problematiek waarmee je terecht kunt bij Psycholoog Almere.

Therapie bij stress en burn-out


Vind je het moeilijk om "nee" te zeggen en trek je, zonder er altijd zelf bij stil te staan, vaak werk naar je toe? Heb je het gevoel dat je opgebrand bent en ga je inmiddels met lood in je schoenen naar je werk of heb je jezelf ziek gemeld? Lukt het je niet meer om je te concentreren? Kun je de laatste tijd wel om alles huilen en zou je het liefst de hele dag in bed onder je deken blijven liggen?
Wanneer je het merendeel van deze vragen met "ja" hebt beantwoord, ervaar je een overmaat aan stress en is de kans groot dat je een burn-out hebt of krijgt.
Een burn-out kan verschillende oorzaken hebben. Hieronder staat een aantal veel voorkomende oorzaken:
- perfectionisme
- het anderen graag naar de zin maken
- angst om te falen
- te hoge eisen aan jezelf stellen
- een (sluimerend) conflict met een collega
- problematische thuissituatie
- van jezelf geen fouten mogen maken
- te veel hooi op je vork nemen
- een laag zelfbeeld
- te weinig uitdaging op je werk (“bore-out”)
Waar het bij een burn-out in feite op neerkomt, is dat je te weinig tijd en energie in jezelf steekt. Dat kan door tijdelijke omstandigheden komen, maar ook door dieperliggende overtuigingen en gewoonten. Als je in die zin te lang niet naar jezelf hebt omgekeken kan er chronische stress ontstaan, wat een burn-out tot gevolg kan hebben.
Het is dan van belang de oorzaken van de burn-out te achterhalen en te kijken welke kwaliteiten je van jezelf kunt inzetten om je weer beter te gaan voelen. Dit doen we samen terwijl we wandelen door de natuur. Op deze manier kan je geest tot rust komen en ontstaat er ruimte voor nieuwe inzichten en manieren om met problemen om te gaan.

Hulp bij depressie


Als je je al een tijdje somber, lusteloos en moe voelt, is het belangrijk dat je er iets aan doet en er niet te lang alleen mee rond blijft lopen.


Het kan al een stuk verlichting geven als je met iemand over je zorgen of problemen praat. Het delen van je sores heeft namelijk op zich al een helende werking.
Als je dit doet tijdens een wandeling in de vrije natuur, profiteer je niet alleen van het luisterend oor en de inzichten die gaandeweg het gesprek naar boven komen borrelen, maar ook van de rustgevende omgeving, de frisse lucht en het in beweging zijn.
Door te wandelen maakt je lichaam ‘gelukshormonen’ aan, zoals serotonine, endorfine en dopamine. Deze hormonen spelen een belangrijke rol bij het voorkómen van depressie, bij het creëren van geluksgevoelens en bij het tegengaan van pijnprikkels.
Tijdens onze wandelgesprekken zal jouw eigen wijsheid, creativiteit en zelfcompassie centraal staan. We gaan al wandelend op zoek naar jouw innerlijke kracht; je vaardigheid nieuwe zienswijzen, gedachten, gewoonten en ervaringen te creëren. Het is de bedoeling dat je met andere ogen naar jouw probleem gaat leren kijken, waardoor dat probleem zich ongemerkt zal transformeren tot een uitdaging.
Vaak is de vaardigheid om nieuwe denk- en/of gedragspatronen te ontwikkelen op een gegeven moment in je leven geblokkeerd geraakt door allerlei factoren, waarvan overmatig zelfkritiek misschien nog wel de grootste boosdoener is. Door je daar bewust van te worden en zelfcompassie toe te (leren) passen, kun je het creatieve proces, wat je leven in wezen is, weer in beweging zetten.

Hulp bij angststoornissen


Ieder mens is wel eens bang. Angst heeft ons van oudsher geholpen om ons op gevaarlijke situaties voor te bereiden of deze juist te vermijden, waardoor onze overlevingskansen werden vergroot.  


Als jij echter merkt dat jouw dagelijks functioneren, zoals bijvoorbeeld boodschappen doen, met je collega’s samen zijn, of naar een verjaardag gaan, steeds meer belemmerd wordt door angst, wordt het tijd om daar iets aan te doen.
Inzichtgevende wandelgesprekken in de natuur kunnen jou daar heel goed bij helpen. Angst heeft namelijk altijd te maken met verwachtingen van wat er mogelijk zou kunnen gebeuren in de toekomst, terwijl je al wandelend door de natuur de wind door je haren en de zon op je huid kunt voelen, het gras kunt ruiken en de bladeren kunt horen ruisen. De natuur kan je met andere woorden heel goed naar het “hier en nu” halen. Het trainen van deze vorm van aandacht voor hetgeen je gewaarwordt (ook wel mindfulness genoemd) en het weer leren vertrouwen op je eigen kracht kunnen samen een krachtig tegengif vormen tegen angst.
Naast het kweken van aandacht en zelfvertrouwen gaan we uiteraard ook op zoek naar de mogelijke oorzaken van je angst. Het kan al een enorm gevoel van opluchting geven als je beter gaat begrijpen waaróm je ergens bang voor bent, dus het grotere geheel gaat zien.
Het kan natuurlijk zijn dat je het eng vindt om over je angsten te praten, omdat je die dan bijvoorbeeld herbeleeft of dat je je ervoor schaamt. Je kunt ervan op aan dat ik met veel geduld en respect hiermee om zal gaan; je veilig voelen is immers een voorwaarde om je angsten in de ogen te durven kijken.

Hulp bij uitgestelde of gestagneerde rouwverwerking


Rouwen is iets waar iedereen vroeg of laat mee te maken krijgt. De één al vroeg in zijn of haar leven, de ander in een later stadium, maar ontkomen kun je er niet aan.


Je kunt om heel veel redenen rouwen; om de dood van je geliefde, je ouder, je kind een vriend of vriendin, maar ook om het verlies van een dierbare door scheiding, verhuizing, dementie of iets anders waardoor je niet meer dat contact met diegene hebt, dat je voorheen hebt gehad.
Behalve het verliezen van contact of verbinding met anderen, kun je ook je dromen, illusies, hoop en/of (zelf)vertrouwen verliezen. Zo kan een ingrijpende gebeurtenis, waarbij je je totaal machteloos hebt gevoeld, ervoor zorgen dat je het vertrouwen in jezelf bent kwijtgeraakt.
Ook het besef van ouder worden en het gevoel dat je je jeugdigheid of fitheid verliest, kan ervoor zorgen dat je in een rouwproces terecht komt. Dit geldt uiteraard ook voor het verlies van lichaamsfuncties en/of ledematen na een ernstige ziekte of ongeluk.
Zo’n rouwproces verloopt bij ieder mens anders en hoeft niet altijd te leiden tot het inschakelen van professionele hulp. Soms was het verlies bijvoorbeeld zó groot en overweldigend, dat je het bewust of onbewust “geparkeerd” hebt. Het kan zijn dat de tijd in zulke gevallen z’n werk inmiddels heeft gedaan en dat je in de tussentijd genoeg kennis of middelen hebt kunnen vergaren om met dat verlies vervolgens om te gaan.
Heel vaak komt zo’n “weggestopt” verdriet echter door een ogenschijnlijk onbeduidend voorval weer naar boven en verbaas je je om je heftige reactie. Maar het kan ook zijn dat je aan de bel trekt, omdat je merkt dat je juist heel weinig emoties meer kunt ervaren.
Hoe dan ook, als je merkt dat het verdriet je verlamt of overspoelt, de boosheid je andere problemen bezorgt en/of dat je gewoon graag iemand hebt met wie je al deze en andere gevoelens zou willen bespreken, schroom dan niet om mijn hulp in te schakelen.
Door samen alle facetten van een dergelijke verlieservaring te bespreken en daar af en toe bij uit te zoomen, leer je op een constructievere manier met dat verlies om te gaan. De hulp die je van mij zult krijgen, is afhankelijk van waar je op dat moment in je rouwverwerking zit. Respect voor alle gevoelens die je voelt op dat moment, is daarbij het sleutelwoord.